vr 10 jan, 20.15 uur – Homemade Productions – Vietnam / naar Minh Vu

Tien jaar na het vertrek van de Amerikanen in 1975 bepalen onderdrukking en vernedering de orde van de dag in communistisch Vietnam en is het leven ondraaglijk geworden. Daarom besluit de vader van Minh Vu een boot te bouwen en met zijn vrouw en negen kinderen het land te verlaten. Dagenlang trekken ze door het drassige land tot ze de zee bereiken, waar de lijken drijven van de slachtoffers van gestrande vluchtpogingen. Vader Vu laat zich echter niet ontmoedigen en zo trekt het gezin de zee op. Dagenlang, met te weinig water en voedsel, dobberen ze rond, tot een Nederlands koopvaardijschip ze in het vizier krijgt. Een schip dat als uitdrukkelijke opdracht had om geen bootvluchtelingen mee te nemen.
‘Vietnam’ is een theatrale en muzikale bewerking van het boek ‘Vietnam Uitgevlucht’ dat theatermaker Vu schreef over zijn ijzingwekkende en toch ook hoopgevende geschiedenis. Een verhaal over de zware tocht van vluchtelingen naar vrijheid.

Source: Kennemer theater voorstelingen
vr 10 jan, 20.15 uur – Homemade Productions – Vietnam / naar Minh Vu

Winterochtend de moeite waard om voor je bed uit te komen

Een dag die begint met het voorzichtig donkerrood kleuren van de lucht. Terwijl de opgevroren rijp als een fragiel dekentje over de velden en de struiken ligt, klautert de zon voorzichtig boven het maaiveld, waardoor de kale takken van de bomen zich sterk aftekenen tegen een steeds meer oplichtende lucht.

En als de zon eenmaal oranje kleurt, dan kleurt ie alles mee. Een warme deken met intense kleuren spreidt zich dan uit over de natuur.‘Place to be’ om dat eerste licht op een mooie winterochtend mee te maken zijn onze duingebieden waar alle natuurlijke schoonheid samen komt. Op zondag 29 december stapte Nieuws.nl-redacteur Wim Meijer, bewapend met camera, bij Zandvoort het gebied binnen van de Amsterdamse Waterleidingduinen. Bij aankomst om 07,45 uur was alles nog vrijwel donker. Slechts voorzichtig waren de eerste contouren van de bomen zichtbaar. Maar al snel, tè snel bijna, won het licht ’t van de duisternis, die zich overigens niet zonder slag of stoot gewonnen gaf. Alvorens zich volledig over te geven aan het daglicht strooide ‘Moeder Duisternis’ nog even met alle kleuren uit haar natuurlijk pallet.

Hieronder een uitgebreide fotoserie van de overgang van nacht naar dag in de Amsterdamse Waterleidingduinen:

De dag begint: voorzichtige kleuren in de lucht kondigen de nieuwe dag aan in ons Noord-Hollandse duingebied:

Naarmate het licht voorzichtig aan terrein wint, wordt duidelijk hoe Koning Winter een bescheiden rijpkleed heeft uitgespreid over de velden en struiken:

De sterke contrasten tussen rijp op het veld en de afgestorven  stammen van bomen en takken zorgen voor een prachtig kleurperspectief:

En als de zon eenmaal op het punt staat om de overwinning op de nacht te vieren dompelt de ‘koperen ploert’ de hele natuur in warme en oranje tinten.

Het is rond de klok van 10 uur als ik de strandopgang bereik van de AWD naar het strand op 3 kilometer te zuiden van Zandvoort. Van het duin een mooi overzicht over de nog altijd in rijp gehulde duinen. Aan de andere kant strekt de zee zich uit naar enerzijds Zandvoort, anderzijds Noordwijk:

Het bericht Winterochtend de moeite waard om voor je bed uit te komen verscheen eerst op Heemskerk.

Source: Nieuws Heemskerk
Winterochtend de moeite waard om voor je bed uit te komen

Vereniging Eigen Huis: ‘Ozb en afvalheffing volgend jaar fors hoger’

De onroerendezaakbelasting (ozb) stijgt komend jaar landelijk met gemiddeld 4 procent, bijna twee keer zoveel als in 2019 en ver boven het door het CBS verwachte inflatiecijfer van 1,3 %. De afvalstoffenheffing stijgt met gemiddeld 8 procent.

De gecombineerde aanslag van ozb, afvalstoffen- en rioolheffing stijgt volgend jaar gemiddeld met 4,4 % waarbij moet worden opgemerkt dat de onderlinge verschillen tussen gemeenten groot zijn.

Wmo en jeugdzorg vaak oorzaak hogere ozb
Gemeenten zeggen steeds meer geld nodig te hebben om de Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO) uit te voeren. De oplopende kosten, samen met tekorten bij de jeugdzorg, worden vaak genoemd als aanleiding voor een ozb-tariefverhoging.

‘Het hek is van de dam als oplopende budgettaire problemen in het sociale domein op huiseigenaren worden afgewenteld via een hogere ozb’, zegt directeur belangenbehartiging Rob Mulder van Vereniging Eigen Huis. ‘De bekostiging van WMO en Jeugdzorg is een zaak tussen de Rijksoverheid en gemeentelijke overheden. Zij moeten dit onderling regelen, laat de huiseigenaar hier buiten.’

Afvalstoffenheffing ruim 8 % duurder
De afvalstoffenheffing wordt volgend jaar met gemiddeld 8,2 % (+ €20) opvallend veel duurder. Om gescheiden afvalinzameling en hergebruik te bevorderen en het verbranden van restafval te ontmoedigen betalen gemeenten sinds vorig jaar €31 belasting per 1.000 kilo restafval. Voorheen was dit €13. Deze kostenverhoging wordt door veel gemeenten via de afvalstoffenheffing doorberekend aan huishoudens.

Bovenstaande betreft de resultaten va het eerste onderzoek, wat een steekproef is onder 113 gemeenten. Het onderzoek onder alle 355 gemeenten volgt in februari 2020. In beide onderzoeken zijn de gepubliceerde bedragen gebaseerd op door de gemeenten aan het CBS en aan VEH  verstrekte gegevens.

Het bericht Vereniging Eigen Huis: ‘Ozb en afvalheffing volgend jaar fors hoger’ verscheen eerst op Heemskerk.

Source: Nieuws Heemskerk
Vereniging Eigen Huis: ‘Ozb en afvalheffing volgend jaar fors hoger’