vr 10 jan, 20.15 uur – Homemade Productions – Vietnam / naar Minh Vu

Tien jaar na het vertrek van de Amerikanen in 1975 bepalen onderdrukking en vernedering de orde van de dag in communistisch Vietnam en is het leven ondraaglijk geworden. Daarom besluit de vader van Minh Vu een boot te bouwen en met zijn vrouw en negen kinderen het land te verlaten. Dagenlang trekken ze door het drassige land tot ze de zee bereiken, waar de lijken drijven van de slachtoffers van gestrande vluchtpogingen. Vader Vu laat zich echter niet ontmoedigen en zo trekt het gezin de zee op. Dagenlang, met te weinig water en voedsel, dobberen ze rond, tot een Nederlands koopvaardijschip ze in het vizier krijgt. Een schip dat als uitdrukkelijke opdracht had om geen bootvluchtelingen mee te nemen.
‘Vietnam’ is een theatrale en muzikale bewerking van het boek ‘Vietnam Uitgevlucht’ dat theatermaker Vu schreef over zijn ijzingwekkende en toch ook hoopgevende geschiedenis. Een verhaal over de zware tocht van vluchtelingen naar vrijheid.

Source: Kennemer theater voorstelingen
vr 10 jan, 20.15 uur – Homemade Productions – Vietnam / naar Minh Vu

Winterochtend de moeite waard om voor je bed uit te komen

Een dag die begint met het voorzichtig donkerrood kleuren van de lucht. Terwijl de opgevroren rijp als een fragiel dekentje over de velden en de struiken ligt, klautert de zon voorzichtig boven het maaiveld, waardoor de kale takken van de bomen zich sterk aftekenen tegen een steeds meer oplichtende lucht.

En als de zon eenmaal oranje kleurt, dan kleurt ie alles mee. Een warme deken met intense kleuren spreidt zich dan uit over de natuur.‘Place to be’ om dat eerste licht op een mooie winterochtend mee te maken zijn onze duingebieden waar alle natuurlijke schoonheid samen komt. Op zondag 29 december stapte Nieuws.nl-redacteur Wim Meijer, bewapend met camera, bij Zandvoort het gebied binnen van de Amsterdamse Waterleidingduinen. Bij aankomst om 07,45 uur was alles nog vrijwel donker. Slechts voorzichtig waren de eerste contouren van de bomen zichtbaar. Maar al snel, tè snel bijna, won het licht ’t van de duisternis, die zich overigens niet zonder slag of stoot gewonnen gaf. Alvorens zich volledig over te geven aan het daglicht strooide ‘Moeder Duisternis’ nog even met alle kleuren uit haar natuurlijk pallet.

Hieronder een uitgebreide fotoserie van de overgang van nacht naar dag in de Amsterdamse Waterleidingduinen:

De dag begint: voorzichtige kleuren in de lucht kondigen de nieuwe dag aan in ons Noord-Hollandse duingebied:

Naarmate het licht voorzichtig aan terrein wint, wordt duidelijk hoe Koning Winter een bescheiden rijpkleed heeft uitgespreid over de velden en struiken:

De sterke contrasten tussen rijp op het veld en de afgestorven  stammen van bomen en takken zorgen voor een prachtig kleurperspectief:

En als de zon eenmaal op het punt staat om de overwinning op de nacht te vieren dompelt de ‘koperen ploert’ de hele natuur in warme en oranje tinten.

Het is rond de klok van 10 uur als ik de strandopgang bereik van de AWD naar het strand op 3 kilometer te zuiden van Zandvoort. Van het duin een mooi overzicht over de nog altijd in rijp gehulde duinen. Aan de andere kant strekt de zee zich uit naar enerzijds Zandvoort, anderzijds Noordwijk:

Het bericht Winterochtend de moeite waard om voor je bed uit te komen verscheen eerst op Heemskerk.

Source: Nieuws Heemskerk
Winterochtend de moeite waard om voor je bed uit te komen

Vereniging Eigen Huis: ‘Ozb en afvalheffing volgend jaar fors hoger’

De onroerendezaakbelasting (ozb) stijgt komend jaar landelijk met gemiddeld 4 procent, bijna twee keer zoveel als in 2019 en ver boven het door het CBS verwachte inflatiecijfer van 1,3 %. De afvalstoffenheffing stijgt met gemiddeld 8 procent.

De gecombineerde aanslag van ozb, afvalstoffen- en rioolheffing stijgt volgend jaar gemiddeld met 4,4 % waarbij moet worden opgemerkt dat de onderlinge verschillen tussen gemeenten groot zijn.

Wmo en jeugdzorg vaak oorzaak hogere ozb
Gemeenten zeggen steeds meer geld nodig te hebben om de Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO) uit te voeren. De oplopende kosten, samen met tekorten bij de jeugdzorg, worden vaak genoemd als aanleiding voor een ozb-tariefverhoging.

‘Het hek is van de dam als oplopende budgettaire problemen in het sociale domein op huiseigenaren worden afgewenteld via een hogere ozb’, zegt directeur belangenbehartiging Rob Mulder van Vereniging Eigen Huis. ‘De bekostiging van WMO en Jeugdzorg is een zaak tussen de Rijksoverheid en gemeentelijke overheden. Zij moeten dit onderling regelen, laat de huiseigenaar hier buiten.’

Afvalstoffenheffing ruim 8 % duurder
De afvalstoffenheffing wordt volgend jaar met gemiddeld 8,2 % (+ €20) opvallend veel duurder. Om gescheiden afvalinzameling en hergebruik te bevorderen en het verbranden van restafval te ontmoedigen betalen gemeenten sinds vorig jaar €31 belasting per 1.000 kilo restafval. Voorheen was dit €13. Deze kostenverhoging wordt door veel gemeenten via de afvalstoffenheffing doorberekend aan huishoudens.

Bovenstaande betreft de resultaten va het eerste onderzoek, wat een steekproef is onder 113 gemeenten. Het onderzoek onder alle 355 gemeenten volgt in februari 2020. In beide onderzoeken zijn de gepubliceerde bedragen gebaseerd op door de gemeenten aan het CBS en aan VEH  verstrekte gegevens.

Het bericht Vereniging Eigen Huis: ‘Ozb en afvalheffing volgend jaar fors hoger’ verscheen eerst op Heemskerk.

Source: Nieuws Heemskerk
Vereniging Eigen Huis: ‘Ozb en afvalheffing volgend jaar fors hoger’

Verdachte van mishandeling hoogbejaarde man meldt zich bij politie

De man die gistermiddag een 88-jarige man zou hebben mishandeld na een verkeersruzie in Heemskerk, heeft zich gemeld bij de politie.

(bron: NH Nieuws)

De hoogbejaarde man werd bij de ruzie zo hard in zijn gezicht geslagen, dat hij naar het ziekenhuis moest. Naar verwachting moet hij daar tot vandaag blijven.

De politie zoekt nog altijd naar getuigen van de ernstige mishandeling op de Jean Monnetstraat. Op het moment van de mishandeling plaatsvond was er een medewerker van PostNL aan het werk in de straat.

Het bericht Verdachte van mishandeling hoogbejaarde man meldt zich bij politie verscheen eerst op Heemskerk.

Source: Nieuws Heemskerk
Verdachte van mishandeling hoogbejaarde man meldt zich bij politie

Brandwondenartsen waarschuwen voor risico’s kindervuurwerk

Ieder jaar kinderen met brandwonden door afsteken sterretjes en tolletjes; Advies: Ook kindervuurwerk afsteken met vuurwerkbril en aansteeklont

Annebeth de Vries, kinder- en brandwondenchirurg en hoofd van het kinderbrandwondencentrum in Beverwijk en Sonja Scholten, brandwondenarts in het brandwondencentrum in het Martini Ziekenhuis waarschuwen voor kindervuurwerk.

Sonja Scholten: ‘Elk jaar worden in december kinderen bij ons binnengebracht met diepe brandwonden veroorzaakt door kindervuurwerk zoals sterretjes en tolletjes. Deze verwondingen zijn vaak zo ernstig dat we de kinderen moeten opereren. Een operatie maakt een enorme indruk op deze kinderen én ze houden er hun leven lang littekens aan over. Ik hoor vaak van ouders dat ze zich er niet bewust van waren dat ook kindervuurwerk gevaarlijk kan zijn. Als brandwondenarts wil ik benadrukken dat al het vuurwerk waar kruit in zit gevaarlijk kan zijn!’

Categorie 1
De officiële benaming voor kindervuurwerk is Categorie 1 of F1 vuurwerk. Dit is de lichtste categorie vuurwerk die het hele jaar verkrijgbaar is, en ook altijd mag worden afgestoken. Omdat je dit vuurwerk gewoon kunt kopen bij de supermarkt, drogisterij of speelgoedwinkel wordt de suggestie gewekt dat F1 vuurwerk, ook wel scherts- of fopvuurwerk genoemd, geheel ongevaarlijk is.

Scholten bestrijdt deze aanname: ‘Een sterretje dat klem komt te zitten tussen trui en jas, of in aanraking komt met een synthetische jas of bontkraag kan een brandwond veroorzaken. Ook zien we regelmatig dat een tolletje in een schoen of laars terechtkomt. Vuurwerk dat klem zit tegen de huid veroorzaakt ernstige brandwonden die we bijna altijd moeten opereren en waarbij we huid moeten transplanteren.’

Kinderbrandwondencentrum in Beverwijk
Ook Annebeth de Vries, hoofd van het kinderbrandwondencentrum in Beverwijk, staat achter de oproep van Scholten: ‘Begin oktober kwam bij ons het eerste kind met vuurwerkletsel binnen. Inmiddels zijn er al 6 kinderen, tussen de 7 en 17 jaar, in ons brandwondencentrum behandeld voor vuurwerkletsel dat is veroorzaakt door licht vuurwerk zoals een tolletje.’

De Vries: ‘Ik zie het als mijn taak als arts om te signaleren en te waarschuwen. Het is aan de samenleving om hier verder over na te denken. Ik zie in ons kinderbrandwondencentrum hele jonge kinderen met brandwonden door vuurwerk. Soms opgelopen door eigen gedrag, maar ook vaak zijn ze als omstander geraakt door vuurwerk van een ander. Bij alle kinderen die we dit jaar al hebben behandeld, kunnen we concluderen dat kindervuurwerk de oorzaak is van het letsel.’

Ook kinder- of fopvuurwerk niet ongevaarlijk
De term ‘kinder- of fopvuurwerk’ is wat de artsen betreft misleidend. Scholten: ‘Ik vind het belangrijk dat ouders zich bewust zijn van het gevaar van kindervuurwerk. De regels die we hanteren om vuurwerk veilig af te steken tijdens de jaarwisseling, zoals het gebruik van een vuurwerkbril, aansteeklont en het afsteken vanaf een veilige afstand, gelden wat mij betreft ook voor kindervuurwerk. Want al het vuurwerk waar kruit in zit kan gevaarlijk zijn!’

Alle tips om vuurwerk veilig af te steken vind je op veiligheid.nl: www.veiligheid.nl/vuurwerk/vuurwerktips.

Het bericht Brandwondenartsen waarschuwen voor risico’s kindervuurwerk verscheen eerst op Heemskerk.

Source: RTV-IJMOND
Brandwondenartsen waarschuwen voor risico’s kindervuurwerk

Vuurwerk: twee van de drie Noord-Hollanders is er klaar mee

Twee op de drie Noord-Hollanders heeft ’t helemaal gehad met vuurwerk. Dit blijkt uit het onderzoek van Kieskompas en wordt bevestigd door de uitslag van het NH Nieuwspanel waarbij 61% van de ondervraagden aangaf voorstander te zijn van volledig vuurwerkverbod.

(tekst: Wim Meijer)

Het heeft er alle schijn van dat langzaam maar zeker het gezonde verstand begint te zegevieren. Steeds meer mensen zien in dat onze jaarlijkse traditie van het zelf afsteken van vuurwerk zoveel negatieve kanten kent, dat ’t niet langer te verdedigen valt. Was het enkele jaren geleden nog ‘vloeken in de kerk’ om je uit te spreken tegen consumentenvuurwerk, inmiddels is meer dan de helft van ons land van mening dat dit niet meer kan. Vooral de Noord-Hollanders (en Limburgers) blijken het helemaal te hebben gehad met het collectief afsteken van vuurwerk.

De onderzoeksresultaten van Kieskompas en NH Nieuws moeten als muziek in de oren klinken van veel partijen die jaarlijks te maken krijgen met kleine en grote tragedies. Dan hebben we het over oogartsen, longartsen, medewerkers en artsen bij brandwondencentra, doktersdiensten, eerstehulpposten, dierenambulances en mensen die belast zijn met de opvang van mensen met oorlogstrauma’s, etc.

Tweedeling
Het is een vreemde tweedeling onder de Nederlandse bevolking steeds op de grens van het oude en het nieuwe jaar: vuurwerk brengt enerzijds plezier. Mensen komen ervoor hun huis uit en het bevestigt het feestgevoel. Het zou zelfs geluk brengen. Alleen… als die vuurpijl, die het geluk voor 2020 moet inluiden, het oog raakt van een onschuldige voorbijganger dan is het geluk opeens ver te zoeken . En helaas komt dit maar al te vaak voor.

Veel organisaties vragen al jarenlang aandacht voor de vele mensen en dieren die onevenredig veel last hebben van vuurwerk. Niet geheel zonder resultaat, want inmiddels hebben de meeste gemeenten in Nederland al een groeiend aantal vuurwerkvrije zones ingesteld, vooral in de omgeving van scholen, kinderboerderijen, zieken- en bejaardenhuizen. Dit blijkt echter niet te voorkomen dat er nog steeds ieder jaar een groot aantal ongelukken gebeuren die met een totaal vuurwerkverbod voorkomen zouden kunnen worden.

Ieder jaar creëren we onze eigen aanslag
Stel je eens voor dat er een terroristische aanslag gepleegd zou worden waarbij een dode zou vallen, 700 mensen gewond zouden raken, waarbij 9 mensen het licht uit hun ogen zouden verliezen, waarbij bij een aantal mensen ledematen zouden moeten worden geamputeerd en er voor tientallen miljoenen aan schade zou worden aangericht.

Stel je voor dat dat ieder jaar opnieuw zou gebeuren en de regering er vervolgens niets aan zou doen? Hoe zouden we reageren? De ministers van Justitie en van Binnenlandse Zaken zouden wel in kunnen pakken, en waarschijnlijk de premier ook. De hele bevolking zou boos zijn en we zouden niet rusten voordat de daders waren opgepakt.

Maar wat doen we nu? Nu creëren we ieder jaar onze eigen aanslag. Ieder jaar opnieuw vallen er tientallen slachtoffers. Slachtoffers die hun hele leven beperkt zullen zijn, met dank aan onze vuurwerktraditie. En de regeringspartijen… die doen er niets aan, uit angst om stemmen kwijt te raken.

Als de kiezers het willen is iedere politieke partij voor een vuurwerkverbod

Maar, let op, ook de politieke partijen zitten niet stil. Ook zij zien de verschuiving van mening van het Nederlandse volk. Je kunt er gif op innemen dat, als volgend jaar blijkt dat een nog groter deel van de Nederlandse bevolking voorstander is van een verbod op consumentenvuurwerk, zal zelfs de VVD zich bij de verkiezingen van maart 2021 (dus wel ná de volgende Oudejaarsnacht) opeens profileren als partij die zich hard maakt voor een vuurwerkverbod.

Voor nu: doe voorzichtig!
Al met al wordt de kans dat er op niet al te lange termijn een verbod komt op consumentenvuurwerk steeds realistischer. Alleen zullen we dit jaar, en hoogstwaarschijnlijk ook volgend jaar, nog moeten leven met de huidige situatie. En dat betekent dat we alleen maar het volgende kunnen zeggen: Neem alsjeblieft alle veiligheidsmaatregelen in acht. Gebruik legaal vuurwerk, doe ook daar voorzichtig mee, gebruik altijd een aansteeklont en zorg dat jij, en vooral ook je kinderen, een vuurwerkbril dragen. Ruim vooral ook al het vuurwerk dat niet is afgegaan goed op, en dompel het bij voorkeur even in een emmer water.

En dan rest de redactie van Nieuws.nl iedereen een heel fijn en bovenal gezond 2020 toe.

Hoe het precies zit met vuurwerk: beter dan Arjen Lubach kan ik het niet in beeld  brengen: 

Het bericht Vuurwerk: twee van de drie Noord-Hollanders is er klaar mee verscheen eerst op Heemskerk.

Source: Nieuws Heemskerk
Vuurwerk: twee van de drie Noord-Hollanders is er klaar mee

Schoolbasketbaltoernooi Heemskerkse basisscholen

HEEMSKERK – Op maandag 30 december 2019 wordt om 09.00 uur het fluitsignaal gegeven voor de start van het jaarlijkse scholen basketbaltoernooi.

Voor alle kinderen uit de groepen 5 t/m 8 die zich via school hebben opgegeven wordt ook dit jaar weer een gezellig toernooi georganiseerd. Strijdtoneel is sporthal de Waterakkers waar in de ochtend 14 teams uit de groepen 7 en 8 en in de middag 10 teams uit de groepen 5 en 6 strijden om de titel Heemskerks schoolbasketbalkampioen 2019

Om ongeveer 12.45 en 16.45 uur zal de prijsuitreiking plaatsvinden door Wethouder Aad Schoorl.

Uiteraard hopen alle deelnemers op heel veel publiek dat hen vanaf de kant kan aanmoedigen.

Het bericht Schoolbasketbaltoernooi Heemskerkse basisscholen verscheen eerst op Heemskerk.

Source: Nieuws Heemskerk
Schoolbasketbaltoernooi Heemskerkse basisscholen

Peter Hulscher exposeert in De Groene Ezel in Heemskerk

In januari en februari exposeert fotograaf Peter Hulscher in Kringloopwinkel De Groene Ezel in Heemskerk.

De Beverwijkse fotograaf Peter Hulscher is vaak in de natuur te vinden met zijn camera en dit levert mooie foto’s op. Zes van deze foto’s op posterformaat 50x70cm worden tentoongesteld in de Heemskerkse kringloopwinkel. Vijf foto’s zijn gemaakt in het Noord Hollands duinreservaat tussen Heemskerk en Castricum en 1 foto in Park Westerhout in Beverwijk. Alle foto’s zijn te koop.

De foto’s zijn te bewonderen tijdens de openingstijden van de kringloopwinkel: dinsdag t/m vrijdag van 12.00 tot 16.00 uur en zaterdag van 10.00 tot 14.00 uur.

Kringloopwinkel Heemskerk De Groene Ezel is te vinden op de Lijnbaan 12-14 in Heemskerk. De opbrengst van de winkel wordt geschonken aan goede doelen over de hele wereld.

Het bericht Peter Hulscher exposeert in De Groene Ezel in Heemskerk verscheen eerst op Heemskerk.

Source: Nieuws Heemskerk
Peter Hulscher exposeert in De Groene Ezel in Heemskerk

Agenda Kennemer Theater – januari 2020

Ook na de feestdagen is er in januari weer volop te beleven in het Kennemertheater. Cabaret, musical, jeugdvoorstellingen, theaterconcerten en ballet.

Vrijdag 3 jan
19.30 uur
Pijnstillers
Jeugdmusical 12+

Zaterdag 4 jan
20.15 uur
Martijn Fischer zingt hits van Hazes
Theaterconcert

Zondag 5 jan
14.00 uur
Kikker en het Avontuur
Jeugd 4+

Vrijdag 10 januari
20.15 uur
Vietnam / naar Minh Vu             try-out
Muziektheater


Zaterdag 11 jan
20.15 uur
Opvliegers 5: Op Safari                try-out
Komedie

Zaterdag 11 jan
20.30 uur
Piepschuim
Cabaret

Vrijdag 17 jan
20.15 uur
De liefde begraven                        19.15 uur Inleiding op vertoon van ticket
Toneel

Vrijdag 17 jan
20.30 uur
André Manuel
Cabaret

Zaterdag 18 jan
20.15 uur
DE VERLEIDERS FEMALE
Toneel

Zaterdag 18 jan
20.30 uur
Joia
Theaterconcert

Woensdag 22 jan
20.15 uur
Zwanenmeer
Ballet

Donderdag 23 jan
20.15 uur
Fred van Leer                                                UITVERKOCHT
Show

Donderdag 23 jan
20.30 uur
Lane & Perch                                                 reprise
Theaterconcert

THEATERWEEKEND

Vrijdag 24 jan
19.30 uur
Dolfje Weerwolfje
Jeugd 6+

Vrijdag 24 jan
20.30 uur
Andries Tunru                                               nog enkele plaatsen
Cabaret

Zaterdag 25 jan
20.15 uur
Raìces Cubanas
Theaterconcert

Zaterdag 25 jan
20.30 uur
Ryan Panday                                                 UITVERKOCHT
Cabaret

Zondag 26 jan
14.00 uur
Sesamstraat
Jeugd 2+

Dinsdag 28 jan
20.00 uur
Herman Brusselmans
Lezing

Vrijdag 31 jan
20.15 uur
Goodbye, Norma Jeane                                                           try-out
Musical

Openingstijden van de theaterkassa zijn (telefoon 221 453): dinsdag t/m vrijdag van 11.00 tot 17.00 uur, zaterdag van 11.00 tot 14.30 uur en 1 uur voor aanvang van een voorstelling

 

Het bericht Agenda Kennemer Theater – januari 2020 verscheen eerst op Heemskerk.

Source: Nieuws Heemskerk
Agenda Kennemer Theater – januari 2020

Verhaal van de Dag: Gered door de dieren!

Het Verhaal van de Dag neemt je vandaag 15 jaar mee terug in de tijd, naar 26 december in 2004. Op die dag werd de wereld opgeschrikt door een van de grootste natuurrampen uit de moderne geschiedenis: de allesvernietigende tsunami die het zuiden van Azië trof en 230.000 mensen het leven kostte.

(tekst: Wim Meijer)

Het was een ramp die niemand zag aankomen, of… toch wel? Primitieve stammen op de Andaman- en Nicobar-eilanden trokken namelijk al vóór de ramp van de kust weg, gewaarschuwd door het gedrag van dieren.

Oerstammen
Voor de geciviliseerde wereld is het een raadsel hoe de oerstammen, die al meer dan 60.000 jaar op de twee eilandengroepen in de Indische Oceaan wonen, het grote onheil van de tsunami aan ‘voelden’ komen. De enige verklaring lijkt die van Survival International, een organisatie in Londen die zich inzet voor tribale volkeren. Volgens experts van die organisatie hebben de primitieve bewoners van de Andaman-eilanden gedurende vele millennia ervaring opgedaan met de zee en haar bewegingen. Ze zouden volgens antropologen zelfs hun eigen intuïtieve waarschuwingssysteem hebben ontwikkeld, gebaseerd op plotselinge veranderingen van de wind, of het gedrag van zeedieren en vogels, waardoor zij bijtijds konden vluchten.

(foto: Wikipedia)

Yala National Park
Dat het gedrag van dieren inderdaad kan fungeren als waarschuwingssysteem bleek eveneens bij de tsunami van 2e Kerstdag 2004 toen in Yala National Park, het grootste wildpark van Sri Lanka, het vloedwater kilometers diep het park binnendrong en veel slachtoffers maakte. Busjes met toeristen werden hoog in de bomen gezwiept en vakantieverblijven werden verwoest. De dieren, daarentegen, bleken bijna allemaal op tijd naar hogere gebieden te zijn getrokken.

(foto: Wikipedia)

Geen hond op het strand
En er waren meer voorbeelden van afwijkend dierengedrag voorafgaand aan de tsunami: Zo begonnen in Thailand olifanten met toeristen op hun rug te trompetteren, en wilden de heuvels in vluchten. In Bang Koey in Thailand zagen de dorpsbewoners hoe buffels, grazend nabij het strand, de koppen ophieven en met opgestoken oren naar de zee keken, om vervolgens de heuvels op te rennen. Ook op het strand van Ao Sane, vlak bij Phuket in Thailand, renden honden naar de toppen van de heuvels. In Galle op Sri Lanka weigerden de honden plotseling om over het strand te wandelen, in het Cuddalore District in Tamil Nadu in India vluchtten buffels, geiten en honden weg van het strand, en flamingo’s verlieten hun broedsel om naar hoger gelegen gebieden te vliegen.

(foto: Unsplash – Wolfgang Hasselmann)

Zesde zintuig
Over in hoeverre dieren beschikken over een zesde zintuig zijn de meningen sterk verdeeld. Volgens de meeste wetenschappers is er geen sprake van een zesde zintuig , maar wel van veel sterker dan bij mensen, ontwikkelde ‘bekende’ zintuigen, zoals gevoel, zicht, gehoor of geur. Zo zouden dieren de trillingen van de zeebeving van 26 december 2004 al hebben kunnen voelen, ruim voordat de tsunami de kusten bereikte. Wellicht is de beving en de daarop volgende vloedgolf ook gepaard gegaan met een bulderend geluid dat al vroegtijdig kon worden opgevangen door de olifanten, die geluiden al van kilometers ver kunnen opvangen. En vogels zijn weer sterk gevoelig voor verandering van luchtdruk, waarvan bij de tsunami waarschijnlijk ook sprake is geweest.

(foto: H.Bieser via Pixabay)

Observatie
Noem het een ‘zesde zintuig’ of niet, dat het observeren van dieren wellicht een sleutel kan zijn voor het vroegtijdig aankondigen van onheil zoals aardbevingen en tsunami’s lijkt bijna niet te ontkennen. Dat is dan ook de motivatie geweest van seismologen van een instituut in de Chinese provincie Lianing om dertig diersoorten, waaronder reptielen, vogels en zoogdieren, langdurig te observeren op afwijkend gedrag in de dagen tot uren voorafgaande aan natuurrampen. Hierbij hebben ze ook de plaatselijke bevolking ingeschakeld, woonachtig binnen een omtrek van 30 kilometer van het instituut.

Op tijd geëvacueerd
Dat dit tot succes kan leiden werd al begin februari 1975 bewezen toen er, op basis van abnormaal diergedrag, een waarschuwing uitging naar de bevolking in de omgeving van Haicheng. Op basis van die waarschuwing werd de bevolking op 3 februari massaal geëvacueerd. Een dag later, op 4 februari 1975 vond er een aardbeving in het gebied plaats van 7.3 op de schaal van Richter. Dankzij de door dierengedrag ingegeven evacuatie werden wellicht vele mensenlevens gered.

Ondanks dit ‘succesverhaal’ heeft men in de afgelopen eeuw toch ook moeten constateren dat lang niet alle aardbevingen of andere natuurrampen zich tijdig laten voorspellen. Maar ook die enkele keer dat het wèl lukt loont het de moeite om dieren serieus te nemen.

Het bericht Verhaal van de Dag: Gered door de dieren! verscheen eerst op Heemskerk.

Source: Nieuws Heemskerk
Verhaal van de Dag: Gered door de dieren!